home
De Stichting Technisch Film-centrum vroeg Jan L. Wage in 1957 de Amerikaanse trainingsfilms van Dartnell (Borden & Bussy) te subtitelen. Hij had daarvoor tijd en waarschijnlijk het talent. Maar Jan had een stoutmoediger plan: waarom maakte het Technisch Filmcentrum geen eigen Nederlandse audiovisuals, die Jan dan kon schrijven en regisseren. Dit gebeurde, met het NCD als sponsor. Er ontstonden achttien geluidsfilmstroken in zwart-wit, met acteurs van de NOS. Deze films, De praktijk van de Verkoop, hadden groot succes in Nederland en maakten bovendien de verkooptraining ineens tot zijn hoofdberoep. Bedrijven kochten deze audiovisuals wellis waar om zelf de training te verzorgen, maar de meeste konden dat niet en deden alsnog een beroep op hem. Op deze manier ontstond zijn trainingspraktijk. Binnenkort op deze pagina meer video's!